Hội chợ Triển lãm quốc tế thuỷ sản Việt Nam, Vietfish 2011

Sáng ngày 28/6/2011, Hội chợ Triển lãm Thủy sản Quốc tế - Vietfish 2011 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

client-login-icon