-         Việt Mai chuyên cung cấp các loại dụng cụ phục vụ lễ khai trương, lễ khánh thành, lễ động thổ, lễ