Cổng chào Inox

Cổng được thiết kế bằng giàn khung inox tạo sự hoành tráng. Có chiều rồng đủ lớn để ô tô đi qua và việc đón quan

Cổng được làm bằng bạt có 2 mầu đỏ và xanh, cổng thổi bằng hơi. Thường đặt ở đường dẫn vào hay đường vào khu