Cổng được làm bằng bạt có 2 mầu đỏ và xanh, cổng thổi bằng hơi. Thường đặt ở đường dẫn vào hay đường vào khu họp lễ. Cổng cao rộng rãi tạo điều kiện dễ dàng đi lại của ô tô và quan khách.

Cong hoi 1

Cổng được làm bằng bạt có 2 mầu đỏ và xanh, cổng thổi bằng hơi. Thường đặt ở đường dẫn vào hay đường vào khu họp lễ. Cổng cao rộng rãi tạo điều kiện dễ dàng đi lại của ô tô và quan khách.

Cong hoi 2

Cổng được dùng rộng rãi tại các khu vực có đường  lớn hay các khu vực đường đi lại quanh khu sự kiện. Cổng có thể trang trí bằng cách cắt chứ dàn lên theo đường vòng cổng.

Kích thước của cổng

 - Đường kính                                   : 1200

 - Chiều cao khi cổng đã được thổi hơi  : 4000

 - Chiều rộng khi được thổi hơi            : 8000