Gian hàng hội chợ

 Việt Mai phục vụ các triển lãm, hội chợ trên toàn quốc. Việt Mai cung cấp vật tư, lắp đặt một phần hoặc toàn bộ hệ thống gian hàng tiêu