Việt Mai là đơn vị chuyên sản xuất nhà bạt, cung cấp nhà bạt và cho thuê các loại nhà bạt không gian: Nhà bạt PVC, nhà bạt không