Sân khấu hay được dùng trong các lễ khởi công động thổ. Được lắp ráp bằng các dàn khung không gian và các ván sân khâu, được bọc thảm đỏ và quây váy đỏ.

Sân khấu hay được dùng trong các lễ khởi công động thổ. Được lắp ráp bằng các dàn khung không gian ở môt khu độc lập.

Sân khấu lót ván gỗ bọc thảm đỏ, xung quanh quây váy sân khấu tạo sự lịch sự.

Các giàn khung không gian có thể được trang trí bằng nheo, phướn hay cắm cờ.

Phông khởi công được dựng theo giàn khung có chiều cao tối đa là 4000

Sân khấu còn có hệ thống mái che theo yêu cầu của khách

Kích thước toàn bộ của khu sân khấu khởi công:

- Dài:                                             10,000

- Rộng :                                          4,000

- Chiều cao sân khấu :                       800 hoặc  1000

- Chiều cao hệ thống giàn khung lắp phông khởi công và mái :            4,000